O Campo do MedioMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Igrexa
DA PARROQUIA DE
Cabeiro

A palabra campo provén do latín CAMPU. Designa calquera terreo de cultivo onde nace herba. É unha palabra que aparece innumerables veces na toponimia de Galicia. Este topónimo pode aparecer como palabra única, en singular ou plural, e acompañada doutras palabras que lle engaden unha característica, unha localización ou unha relación de posesión. Tamén pode aparecer con terminación diminutivas. No Expediente de comprobación de bienes, rentas y cargas de la feligresía de San Pedro de Cesantes, de 1763, xa aparece rexistrado este topónimo.