A Banda da MaréMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Coto
DA PARROQUIA DE
Cesantes

Unha banda, entre outras acepcións, designa unha zona do territorio que está situado ao carón ou nas proximidades do mar, dun río ou de calquera outro referente na paisaxe, normalmente por oposición ao territorio que se atopa do outro lado. A Banda do Mar ou da Maré nomea unhas propiedades que se encontran sobre a antiga marisma de Redondela, hoxe xa completamente aterradas.