A do BispoMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Costeira
DA PARROQUIA DE
Quintela

Os topónimos que se compoñen de a de (artigo + prep), a do (artigo + contracción de preposición + artigo) fan mención aos propietarios das parcelas, ben sexa polo seu nome, apelido, alcume, profesión, hipocorístico ou sobrenome.