As CovasMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Igrexa
DA PARROQUIA DE
Vilar de Infesta

O topónimo Cova máis os seus derivados proceden do latín CAVA, que evolucionou ao latín hispano como COVA, e remiten a unha concavidade orográfica do terreo. Na parroquia de Vilar de Infesta sitúase As Covas, cun morfema plural, enriba das Cartas. Este topónimo xa se referencia no Catastro de Ensenada, pero con grafía "b" tanto "De Cobas" como "Das Cobas" en relación a uns montes.