A Tenda de PenísMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Portela
DA PARROQUIA DE
Cedeira

A Tenda de Penís é o nome dunha tenda situada no barrio de A Portela. Penís provén do apelido Pení.