A Taberna NovaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Aldea
DA PARROQUIA DE
Cedeira

A Taberna Nova fai referencia a un lugar do barrio de Aldea. Seguramente este nome estea motivado por un negocio que existiu na zona.