SandialMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Rande
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Sandial fai referencia a un terreo do barrio de Rande que puido estar cultivado con sandías. Sandía vén do árabe SINDIYYAH.