A MendexaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Aldea
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Posiblemente se trate dun microtopónimo composto por A Menda (procedente do latín AMENETA, con valor de colectivo e referido aos amieiros) e polo sufixo ?exa. Polo tanto, este nome referirá un lugar onde existan esta clase de árbores ou ben un lugar relativamente húmido.