A AlladaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Portela
DA PARROQUIA DE
Cedeira

A Allada é un galeón que parece un derivado de allo, do latín ALLIU. Na toponimia rexístrase alledo.