EntrerríosMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Eira Pedriña
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Entrerríos é un nome transparente. Río vén do latín vulgar RIU, do clásico RIVU "arroio, canle" e fai referencia a un terreo que se atopa entre dous ríos: o Río Maceiras e o Río de Friáns.