O CanoMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Eira Pedriña
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Contén o substantivo común cano (do latín CANNUM), que designa o conduto que verte a auga.