Baixada ao PeiraoMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Portela
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Estamos ante un topónimo viario transparente que indica que é unha vía pola que se baixa ao peirao. O peirao é unha "construción na marxe dun río ou do mar, que polo xeral forma parte dun porto e que se utiliza principalmente para facilitar o embarque e desembarque de persoas e mercancías e para abrigo das embarcacións" (dicionario da Real Academia Galega). Peirao vén do latín PETRATO, derivado de PETRA "pedra".