Os SocalcosMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Fortóns
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Socalco aparece definido no dicionario da Real Academia Galega como "cada un dos valados de pedra que serven para conter as terras de cultivo nos terreos moi pendentes" ou "terra de cultivo contida por un valado de pedra nun terreo moi pendente". Os Socalcos é un terreo situado no barrio de Fortóns e trátase dun terreo en pendente.