A RañadaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Eira Pedriña
DA PARROQUIA DE
Cedeira

A Rañada é a "terra que queda á vista no leito dun río" e aparenta ser un derivado de raña co sentido de "sitio raído ou arrasado pola acción erosiva das augas ou por un desprendemento de terra".