As CachadasMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Igrexa
DA PARROQUIA DE
Cabeiro

O nome de As Cachadas provén do verbo cachar (*CASCULARE, "romper"). A súa orixe está relacionada coa necesidade orixinada dende a Alta Idade Media de aumentar as terras que eran destinadas ao cultivo. Deste xeito era necesario rozar ou cachar a vexetación dos montes e matorrais dando lugar ao topónimo As Cachadas.