A BaladaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Igrexa
DA PARROQUIA DE
Cabeiro

Na súa orixe este topónimo procede, con toda seguridade, de valo ou valado (do latín VALLATU, "parede que delimita unha propiedade"). En Redondela tamén deu no coñecido topónimo de Os Valos, xa situado preto da vila. No Catastro de Ensenada (1756) aparece recollido coa forma "A Valada".