O LameiriñoMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Aldea
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Lameiriño é unha voz derivada de lama, un substantivo de orixe prerromana moi presente na toponimia de Galicia. Nalgunhas áreas galegas lama e o seu derivado lameiro pasaron a adquirir un significado equivalente ao de prado, pero polo xeral fai referencia a terreos húmidos. O Lameiriño é un diminutivo de lameira, quizais con valor afectivo, co sufixo correspondente ao latín -ARIA. Este nome adoita estar aplicado a un terreo onde hai moita lama.