A DecotaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Eira Pedriña
DA PARROQUIA DE
Cedeira

O verbo decotar aparece no dicionario da Real Academia Galega definido como "cortar as pólas dunha árbore a rentes do tronco". Polo tanto, o topónimo infórmanos de que neste terreo foi podado de árbores ou doutra vexetación.