O Couto de AbaixoMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Fortóns
DA PARROQUIA DE
Cedeira

O couto é un nome que provén do latín CAUTU, participio de CAVERE "protexer, defender, coidar". Un couto é un territorio afectado por determinados dereitos de propiedade ou xurisdición.