Coutadas de AbaixoMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Rande
DA PARROQUIA DE
Cedeira

O substantivo coutada é o participio do verbo coutar, creado a partir de couto (ver Couto, O). Un couto é un territorio afectado por determinados dereitos de propiedade ou xurisdición.