As CosteirasMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Fortóns
DA PARROQUIA DE
Cedeira

O topónimo As Costeiras é dun derivado do costa, do latín COSTA "costela; flanco, costado", trátase dunha acepción figurada común a todos os romances para designar a ladeira dunha montaña. En galego, costa tamén fai referencia a un terreo en pendente. Os derivados de costa son moi abundantes na toponimia galega.