A Chan da EiraMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Rande
DA PARROQUIA DE
Cedeira

No galego occidental conflúen nun mesmo resultado chan (O Chan, A Chan) o masculino e o feminino correspondentes ao latín PLANU, PLANA, a diferenza do que sucede noutras áreas galegas nas que si que se diferencian: o masculino o chao / o chau e o feminino a chá. Normalmente, estes nomes designan zonas caracterizadas pola súa orografía.