CanguelosMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Rande
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Este topónimo está formado por canga máis o sufixo ?elo, con valor diminutivo. O primeiro elemento, canga, provén dunha raíz céltica *CAMB- co significado de "curva, cousa curva". Na mesma zona tamén se recolle Cova de Canguelos, que coincide coa explanada fronte ao embarcadoiro Coto-Wagner.