CamporraMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Rande
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Este topónimo é un derivado de campo (véxase Campo, O). O sufixo ?arru ten un valor despectivo. En consecuencia estásenos indicando un terreo de mala calidade.