Barriga de CanMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Aldea
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Barriga de Can é un microtopónimo formado polo substantivo barriga e o substantivo can. Este nome pode estar relacionado coa forma redondeada, como se fora unha barriga, que ten o terreo. Barriga vén do occitano barrique e can vén do latín CANE. Hai varios nomes que levan o substantivo can, o Nomenclátor de Galicia rexistra A Fonte do Can en Friol e O Rego do Can en Portomarín. Ademais, no concello de Toques rexístrase Barrigas.