Baladiñas de ArribaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Portela
DA PARROQUIA DE
Cedeira

O substantivos galegos valo e valado (do latín VAQLLU e VALLATU) designan o muro ou cerca que rodea unha propiedade, e o feminino valada designa unha propiedade cercada con valo ou valado. Baladiñas de Arriba e Baladiñas de Abaixo son formas derivadas de valado que están escritas cun b que non é etimolóxico. Estes topónimos atópanse no barrio de A Portela e preto deles pasa o Camiño da Baladiña.