AlbarroncaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Cruceiro
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Trátase dun topónimo incerto ou de difícil interpretación. O máis probable, pola súa localización, é que proceda dun barronca (un declive do terreo máis ou menos pronunciado). Na orixe debeu ser A Barronca, que se rexistra como topónimo tamén en Cedeira, moi preto deste Albarronca.