A AlambradaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Rande
DA PARROQUIA DE
Cedeira

Debe tratarse dun topónimo de nacemento recente posto que está formado sobre o castelanismo alambrar, no canto de aramar que sería a forma galega. En todo caso, o topónimo designa un terreo que foi cercado ou pechado con arames.