A CostiñaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Costeira
DA PARROQUIA DE
Quintela

Diminutivo de COSTA (véxase Costa, A) a partir do sufixo -iña. Este nome de lugar, A Costiña, é de fundación máis recente que aqueles outros que se denominan A Costela, que tamén proveñen do diminutivo de COSTA mediante o sufixo latino -ELLA (feminino de ELLU). Na creación de A Costiña xa era o galego (e non o latín) a lingua que se falaba no territorio.