Os PardiñeirosMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Costeira
DA PARROQUIA DE
Quintela

Pardiñeiro é un nome común galego que designa os restos dunha construción arruinada, e procede do latín PAR(I)ETINARIUM "muros e ruínas de edificacións vellas". Neste caso estamos ante o plural Os Pardiñeiros en referencia a dous terreos do barrio de A Costeira.