A Finca da BaileraMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Quinteiro
DA PARROQUIA DE
Quintela

O substantivo finca é considerado en galego un castelanismo. Todas estas fincas facilmente poderían ser chamadas só mediante o nome ou alcume da persoa propietaria: "A da Bailera", "A de Manolito", "A do Bixairo". Porén, neste caso mantívose o substantivo referente á parcela que posúe a persoa: a finca. Para A Finca da Bailera, topónimo do barrio de A Costeira, rexístranse outros nomes como A Finca do Vailer ou A Finca do Veiler.