O ArcalMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
O Quinteiro
DA PARROQUIA DE
Quintela

Nome derivado en -ALE, a partir do termo latino ARCA "cofre, caixa", que compón o termo Arcal do barrio de Quinteiro. A arca tamén pode refirirse a un enterramento arqueolóxico.