A PintoraMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Costeira
DA PARROQUIA DE
Quintela

Pintora probablemente faga referencia ao oficio da persoa propietaria. Trátase do feminino de pintor, que vén do latín vulgar *PINCTOR.