PozosMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Asnelle de Abaixo
DA PARROQUIA DE
Reboreda

Este topónimo procede do latín Puteu e alude á presenza de varios pozos de auga.