A IgrexaBARRIO DA PARROQUIA DE
Trasmañó

A orixe do nome deste barrio de Trasmaño é transparente. A razón do topónimo débese á existencia da igrexa, baixo a advocación de San Vicente.