CabanasBARRIO DA PARROQUIA DE
Trasmañó

A orixe do nome deste barrio de Trasmañó está na forma latina CAPANNA, un termo de orixe prerromana (quizás celta). Refírese a un tipo de construción máis modesta ca unha casa.