RialMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Fixón
DA PARROQUIA DE
Negros

O substantivo rial está emparentado con río e é moi frecuente na toponimia galega. Son máis de 70 as localidades que conteñen no seu lexema este substantivo na toponimia galega. Na parroquia de Negros podemos distinguir o topónimo Rial que na fala oral tamén se reproduce como real cunha asimilación do [i] ao [a] dando lugar a unha pronuncia [e] e que ademais coincide cun substantivo de uso habitual como é Real dando lugar á equivocación.