A Presa de LiufreMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Pregal
DA PARROQUIA DE
Negros

O substantivo presa está emparentado co participio preso e designa pequenos encoros nun curso fluvial. Na parroquia de Negros podemos distinguir A Presa de Liufre. Debemos tamén considerar a posibilidade de que Liufre sexa o xenitivo dun nome persoal medieval Leovulfus, de orixe xermánica.