O Marco da LeguaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Negros
DA PARROQUIA DE
Negros

O substantivo marco refire aquelas pedras que se cravan no chan para delimitar as propiedades dunha terra. Na parroquia de Negros podemos atopar O Marco da Legua (tamén con gheada e apertura da vogal tónica Leghoa) refírese a un manancial que estrema entre Cedeira e Negros.