O Cruce da MesaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Negros
DA PARROQUIA DE
Negros

O substantivo cruce no galego normativo sería cruzamento e indica unha intersección á que chegan varios camiños. O mesmo que acontece co topónimo curva, cando chama a atención por algunha cualidade, individualízase.