A CarreiraMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Negros
DA PARROQUIA DE
Negros

A carreira é un substantivo común que determina un camiño, a miúdo estreito. Deriva do substantivo carro, e mantén a relación con este ao se usar inicialmente co significado de ser "camiño apto para carros". Na parroquia de Negros distinguimos A Carreira (no Catastro de 1756 como "Carreira") nos barrios de Negros, Fixón e Pregal.