O ViñalMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Pregal
DA PARROQUIA DE
Negros

O substantivo viña (do latín VINEA) orixina tanto á planta coma ao terreo no que se cultiva. Segundo o Nomenclátor de Galiza os lugares que teñen este lexema de topónimo son derredor de 50. Na parroquia de Negros atopamos tres: A Viña do Adro, Viña Nova e Viña da Laxe. Ademais recóllese a forma O Viñal, composta polo sufixo derivativo colectivo -al. Este xa aparece no Catastro de Ensenada (1756) como "O Viñal".