A RedondaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Pregal
DA PARROQUIA DE
Negros

O substantivo redondo provén do adxectivo latino ROTUNDUS, derivado de ROTA (roda) e que en galego orixinou redondo. Na toponimia aplícase naquelas parcelas que teñen unha formación relativamente circular. Na parroquia de Negros podemos destacar por unha banda: A Redonda (xa documentado dende 1756) e con morfemas plurais As Redondas.