PenideMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Negros
DA PARROQUIA DE
Negros

Este topónimo tan coñecido en Redondela procede de pena. En realidade trátase dun colectivo *PINNETA; ou sexa, unha variante de Peneda, que é outro topónimo ben coñecido neste municipio. A alteración do sufixo -eda en -ida é moi frecuente na toponimia galega. Este cambio precede á apertura da última vogal.