O OuteiroMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Fixón
DA PARROQUIA DE
Negros

O substantivo outeiro (do latín ALTUS>ALTARIUS) designa unha pequena elevación do terreo ou monte pequeno. Son moitas as localidades que recollen este lexema como topónimo: o Nomenclátor de Galiza recolle máis de 550. Na parroquia de Negros podemos atopar O Outeiro no barrio de Fixón, documentado no Catastro de Ensenada (1756) como "O Outeiro". Malia que tamén se distinguen dous topónimos con outeiro no barrio de Pregal de Arriba: O Outeiro no Camiño da Lameira, e O Outeiro, tamén documentado dende 1756 como "O Outeiro", enriba do túnel do tren.