A MurallaMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Negros
DA PARROQUIA DE
Negros

O substantivo muralla designa un muro alto defensivo e provén do latín MURUS (muro exterior) que orixinou en italiano muraglia e que nós incorporamos á nosa lingua como muralla. Descoñecemos que orixe pode ter.