O HerbalMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Pregal
DA PARROQUIA DE
Negros

O substantivo herbal derivado do lexema herba máis o sufixo abundantivo -al pode referir por extensión un terreo que produce abundante herba e mesmo tamén, terreos húmidos. Na parroquia de Santo Estevo de Negros destaca O Herbal e O Herbal da Dichoa (con vacilación na pronunciación como Bichoa).