A Coutada GrandeMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Parada
DA PARROQUIA DE
Chapela

O substantivo coutada é o participio do verbo coutar, creado a partir de couto (nome que provén do latín CAUTU, participio de CAVERE "protexer, defender, coidar"). Un couto é un territorio afectado por determinados dereitos de propiedade ou xurisdición.