O PardomuroMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
Parada
DA PARROQUIA DE
Chapela

Pode ser un derivado de pradomuro ou estar composto polo adxectivo pardo e o substantivo muro. De todas formas, ao non aparecer nas fontes escritas non é posible saber a motivación deste nome.