XapónMICROTOPÓNIMO DO BARRIO
A Igrexa
DA PARROQUIA DE
Chapela

Xapón é un país situado no extremo oriente asiático. A súa presenza na microtoponimia pode ser debida á emigración, xa que probablemente a persoa propietaria destes terreos fose orixinaria do Xapón ou, pola contra, ser simplemente un alcume.